Demo dáta

Kombinácia mobilného skenovania GeoSLAM s dátami z leteckého snímkovania

Presvedčte sa sami, aké jednoduché je skombinovať mobilné skenovanie GeoSLAM s údajmi z leteckých snímok, ktoré sa spracúvajú v programe 3DSurvey.

Kontaktujte nás a vyskúšajte na vašom projekte!

#dolet.sk #GeoSLAM #3DSurvey #3gon

(kliknite na obrázok)